petefiKK Sport’s World trenira na tri lokacije u Novom Sadu i to  u  OŠ “Petefi Šandor”, OŠ “Vuk Karadžić” i na univerzitetskom centru, populano “Đačko igralište”

U svim salama gde treniramo smo obezbedili prateće rekvizite za trening lopte, čunjeve,…Sve sale su vrlo dobro održavane od strane ustanove  kojoj se nalaze, a naš doprinos je u tome sto insistiramo i vodimo računa da sva deca koja dolaze na trening imaju patike za salu tj. da se moraju prezuti.

U OŠ “Petefi Šandor” smo već dvadeset godina zahvaljujući dobroj saradnji i kvalitetnim uslovima koje nam ta sala pruža za trening.

Usluge đačkog igrališta koristimo takođe preko 10 godina, a sala nam ispunjava sve potrebne zahteve za kvalitetnim radom, prostranost, veliki broj koševa(dva centralna i osam bočnih koševa), ostavu za rekvizite kao i prostrane svlačionice sa tuševima,…

vuk sala4Sala tj.hala u OŠ Vuk Karađić je najnovija sala u Novom Sadu i naravno opremljena po najnovijim standardima što podrazumeva kvalitetne uslove za trening prostranost, velik broj koševa(dva centralna i četri bočna), ostavu za rekvizite kao i prostrane svlačionice sa tuševima,…