Raspored treninga KK Sport`s World po grupama  od 01.09.2014.godine  je sledeći:

Raspored u PDF-u skinite ovde:


Raspored treninga KK Sport`s World po grupama  od 01.09.2014.godine  je sledeći:


GRUPA 2005 i mlađi:

Ponedeljak :  20:15-21:15h OŠ Petefi Šandor

Sreda :            19:15-20:15h OŠ Petefi Šandor

Petak:             20:30-21:30h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Članarina  3500,00


GRUPA 2003/2004 A:

Utorak:           20:15-21:15h OŠ Petefi Šandor

Četvrtak :       20:15-21:15h OŠ Petefi Šandor

Petak:             20:30-21:30h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Članarina  3500,00


GRUPA 2003/2004 B:

Ponedeljak:   20:30-21:45h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Sreda :            20:30-21:45h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Petak:             19:00-20:15 OŠ Vuk Karadžić

Članarina  3700,00


GRUPA 2002:

Ponedeljak:    20:30-22:00h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Sreda :             20:30-21:45h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Četvrtak:         20:00-21:30h OŠ Vuk Karadžić

Petak :             20:00-21:30h OŠ Vuk Karadžić

Članarina  4600,00


GRUPA 2001:

Ponedeljak:    20:00-21:30h OŠ Vuk Karadžić

Utorak:            20:00-21:30h OŠ Vuk Karadžić

Sreda:              20:00-21:30h OŠ Vuk Karadžić

Petak:               21:15-22:30h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Članarina  4600,00


GRUPA 2000:

Ponedeljak :   21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Utorak :           20:00-21:30h OŠ Vuk Karadžić

Sreda :              21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Četvrtak :         21:15-22:30h OŠ Petefi Šandor

Petak:                21:15-22:30h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Članarina  5000,00


GRUPA 1999:

Ponedeljak :    21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Utorak :           21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Sreda :              21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Četvrtak:          21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Petak     :          21:15-22:30h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Članarina  5300,00


GRUPA 1998:

Ponedeljak:      21:15-22:30h OŠ Petefi Šandor

Utorak :            21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Sreda :              21:15-22:30h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Četvrtak:          21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Petak:               21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Članarina  5300,00


Grupa 1997:

Ponedeljak:      21:15-22:30h OŠ Petefi Šandor

Utorak :            21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Sreda :              21:15-22:30h sala fakulteta na Đačkom igralištu

Četvrtak:          21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Petak:               21:00-22:30h OŠ Vuk Karadžić

Članarina  5300,00