Uspešno završene pripreme koje su bile od 19.avgusta do 29.avgusta 2015., a održane na planini Rudnik u sklopu košarkaškog kampa KASTA.

Slike sa priprema

_____________________________________________________________________________