Rezultate 2002 godišta u Viba ligi pogledajte ovde.